Как да се предпазим от коронавирус

Как да се предпазим от коронавируса ? 1.Мийте си ръцете редовно с веро. 2.Ползвайте често дезинфектант. 3.Носете маска 4.Носете предпазен шлем, който покрива цялото  лице. 5.Стойте поне на 1 метър…